Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy LUBOMIA
 
Administracja serwisu
Administracja serwisu
Informacje nieudostępnione w biuletynie
Kontakt
Spis podmiotów
Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy Lubomia
do 2006
lata 2002-2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
kadencja 2006 - 2010
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
Kadencja 2010-2014
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Kadencja 2014-2018
2014
2015
Skład Rady Gminy Lubomia
Komisje Rady Gminy Lubomia
Interpelacje
Posiedzenia Komisji
2010-2014
Kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy Lubomia
Archiwum
Protokoły
kadencja 2002 - 2006
2004
2005
2006
kadencja 2006-2010
2006
2007
2008
2009
2010
kadencja 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
Kadencja 2014-2018
2014
2015
Projekty uchwał
kadencja 2006-2010
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
Kadencja 2010-2014
2010
2011
2012
2013
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Zarządzenia Wójta
Archiwum
Urząd Gminy
godziny pracy urzędu
Statut Gminy
regulamin organizacyjny
schemat organizacyjny
Referaty
Referat Organizacyjny
Referat Budżetu
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządzania Kryzysowego
Referat Inwestycji i Budownictwa
Informacje podstawowe
Regulaminy (pozostałe)
Sekretarz Gminy
Archiwum
Skarbnik Gminy
Archiwum
Jednostki Budżetowe Gminy
PRZEDSZKOLE LUBOMIA
Zakres działalności
Kontakt
Dyrekcja i Kadra Przedszkola im. Elżbiety Sojki
Personel administracyjno - obsługowy
Rekrutacja 2015
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Syryni
Budżet
PRZEDSZKOLE SYRYNIA
Dane teleadresowe
Statut
REKRUTACJA 2015
Jednostki pomocnicze Gminy
Sołectwo Lubomia
Sołectwo Syrynia
Sołectwo Buków
Sołectwo Nieboczowy
Sołectwo Grabówka
Sołectwo Ligota Tworkowska
Archiwum
Zakłady budżetowe Gminy
ZWK Lubomia
Statut
Dostarczanie wody
Cenniki
Wnioski do pobrania
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia i komunikaty
Samorządowe Instytucje Kultury
GOK LUBOMIA
Przetargi 2010
Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Lubomi
Kontakt i godziny otwarcia
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Lubomi
Ochotnicze Straże Pożarne
Kluby sportowe
Straż Gminna
Archiwum BIP GZOPO Lubomia
NOWY BIP URZĘDU GMINY LUBOMIA
Menu przedmiotowe
Informacje podstawowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
lata 2002-2003
lata 2004-2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
Strategia rozwoju gminy i inne programy działania
Plany / Programy
Plany / Programy - Ochrona Środowiska
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia
rolnictwo/gospodarka odpadami
Obwieszczenia - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenia - Ochrona środowiska
WYBORY
Ogłoszenia - nieruchomości
Ogłoszenia - podatki
Podatki 2014 -2015
Podatki 2015
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ogłoszenia inne
Ogłoszenia - przetargi
przetargi na sprzedaż nieruchomości
ZAPROSZENIE DO INWESTOWANIA NA TERENIE GMINY LUBOMIA
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
listy kandydatów
wyniki
zamówienia publiczne, inwestycje
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
zamówienia poniżej 14 000 EUR
rok 2012
zamówienia poniżej 14 000 EURO
rok 2013
zamówienia poniżej 14 000 EURO
rok 2014
zamówienia poniżej 14 000 EUR
zamówienia poniżej 30 000 EUR
rok 2015
zamówienia poniżej 30 000 EURO
Finanse Gminy i mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
2007
Opłata skarbowa
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Budżet i mienie komunalne
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dług publiczny
Gospodarka nieruchomościami
Ochrona środowiska / gospodarka odpadami
Ochrona środowiska
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierające inform. o środowisku
Druki i wnioski
Rejestry
Prawo miejscowe
Konkursy
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy
Referat Budżetu
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
dodatki mieszkaniowe
gospodarka nieruchomościami
Druki i wnioski
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Referat Organizacyjny
działalność gospodarcza
Referat Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wnioski o wydanie zaświadczenia
Referat Inwestycji i Budownictwa
Oświadczenia majątkowe
2002
Radni
Pracownicy samorządowi
2003
Radni
Pracownicy samorządowi
2004
Radni
Pracownicy samorządowi
2005
Radni
Pracownicy samorządowi
2006
Radni
Pracownicy samorządowi
kadencja 2006 - 2010
2006
Radni
2007
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
Pracownicy samorządowi
Radni
2008
Radni
Pracownicy samorządowi
2009
Pracownicy samorządowi
Radni
2010
Pracownicy samorządowi
Radni
kadencja 2010 - 2014
2010
Pracownicy samorządowi
Radni
początek kadencji
2011
Radni
Pracownicy samorządowi
2012
Radni
Pracownicy samorządowi
2013
Radni
Pracownicy samorządowi
2014
Radni
Pracownicy samorządowi
Kadencja 2014-2018
2014 - początek kadencji
Radni
Pracownicy
Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek
Kontrole
Kontrola wewnętrzna
2004 -2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
2012
Kontrola zewnętrzna
Kontrola zarządcza
Archiwum
Konsultacje społeczne
Informacja publiczna
Rejestry, ewidencje, archiwa
Stan sprawy
Pomoc
Redakcja
Rejestr zmian
Wyszukiwanie zaawansowane
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia