Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy LUBOMIA
 

Menu przedmiotowe
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia
rolnictwo/gospodarka odpadami
Obwieszczenia - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenia - Ochrona środowiska
WYBORY
Ogłoszenia - nieruchomości
Ogłoszenia - podatki
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ogłoszenia inne
Ogłoszenia - przetargi
ZAPROSZENIE DO INWESTOWANIA NA TERENIE GMINY LUBOMIA
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 15.09.2015 UWAGA! RODZICE POSZUKUJĄCY PRACY LUB MAJĄCY PROBLEMY WYCHOWAWCZE LUB OSOBY NIEPEŁNOSPRWANE LUB KOBIETY 50 +
 23.07.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubomia o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubomia"
 23.07.2015 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na temat dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 21.07.2015 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBOMIA o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią
 14.07.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Lubomia w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe w publicznych przedszkolach
 12.06.2015 Informacja Wójta Gminy Lubomia
 02.06.2015 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku
 02.06.2015 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany
 26.05.2015 WPROWADZONO „LUBOMSKĄ KARTĘ RODZINY 3+” !
 21.05.2015 Wybory ławników na kadencję 2016-2019
 07.05.2015 OGŁOSZENIE o przyznaniu nagród (wyróżnień) Gminy Lubomia w dziedzinie kultury i sztuki za rok 2014
 29.04.2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEG
 28.04.2015 Uchwała w sprawie wprowadzenia „Lubomskiej Karty Rodziny 3+” dla rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych z terenu gminy Lubomia
 20.04.2015 O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia
 31.03.2015 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów – etap 1 i etap 2

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 73819
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia